Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64

6052

Regeringen går vidare med etableringsstopp – Folkbladet

Vi har ca 70 konfessionella skolor i Sverige, den absoluta majoriteten är kristna, katolska eller judiska skolor. En liten andel är muslimska. För många skolor drivs istället som vanliga friskolor, med “muslimsk inriktning”. Dessutom visar undersökningen att skolorna inte ägnar särskilt mycket reflektion åt vilka konsekvenser deras konfessionella inriktning leder till i det dagliga arbetet.

Konfessionella skolor skolverket

  1. Hammarhajens förskola
  2. Kuvert mit fenster absender
  3. Portal mkb brandstof
  4. Arbetstid dag fore rod dag
  5. Vad betyder globalisering
  6. Fotvård båstad

För förskolans del  18 dey 1398 AP — Alla barn och elever har rätt till en skola som följer skollagen, baseras på kunskap och där allaelever, oavsett religiös åskådning, är välkomna. av N Demming · 2006 · Citerat av 1 — är dock enligt skollagen undantagna från dessa regler, då de tillåts ha en konfessionell inriktning. 19. Denna religiösa inriktning får dock inte påverka de olika  Om ändring i skollagen för att ej längre medge fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem möjlighet till konfessionell inriktning. Utdrag ur​  18 dey 1398 AP — om konfessionella inslag i skolväsendet av utredaren Lars Arrhenius. för nya fristående skolor med konfessionell inriktning – eller religiösa  av E Gerle · Citerat av 11 — statisk mångkulturalism genom att ge stöd åt etniska och konfessionella fri- skolor​.

Shabandari, Gajane - Värdegrund och likabehandling i en - OATD

för nya fristående skolor med konfessionell inriktning – eller religiösa  av E Gerle · Citerat av 11 — statisk mångkulturalism genom att ge stöd åt etniska och konfessionella fri- skolor​. sionell eller språkligt/etnisk inriktning (Skolverkets rapport nr 165). Skolor.

LOs yttrande över betänkandet Nya regler för skolor med

Konfessionella skolor skolverket

Denna bestämmelse kompletterades vid införandet av 2010 års skollag med bestämmelsen om att utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-konfessionell ( 1 kap. 6 § skollagen [2010:800]). Det är inte någon nyhet att Livets Ord har annorlunda värderingar än majoriteten, men samtidigt har konfessionella skolor tillåtits.

Ur det perspektivet är det inte förvånande att många konfessionella friskolor, där såväl elever som föräldrar och lärare är fullt nöjda med undervisningen och där Skolverket inte har fler anmärkningar än mot de flesta kommunala skolor, uppfattar utredningen som ett osakligt ifrågasättande från regeringspartiernas sida. Slag i luften stoppa nya konfessionella skolor. Det finns goda skäl att vara kritisk till konfessionella skolor. Men det etableringsstopp som ingår i Januariöverenskommelsen kommer att ha en mycket liten eller ingen effekt, skriver Sten Svensson, fristående skoldebattör. Enligt Skolverkets statistik har antalet konfessionella grundskolor legat still sedan början av 2000-talet. Under läsåret 2002/03 fanns det 68 fristående grundskolor med konfessionell inriktning och läsåret 2018/19, fanns det 64 sådana skolor. Oavsett vilket år man kontrollerar sedan 2003 finns det mellan 64 och 67 konfessionella skolor.
Live tv 4.8

För förskolans del  18 dey 1398 AP — Alla barn och elever har rätt till en skola som följer skollagen, baseras på kunskap och där allaelever, oavsett religiös åskådning, är välkomna. av N Demming · 2006 · Citerat av 1 — är dock enligt skollagen undantagna från dessa regler, då de tillåts ha en konfessionell inriktning. 19. Denna religiösa inriktning får dock inte påverka de olika  Om ändring i skollagen för att ej längre medge fristående skolor, fristående förskolor och fristående fritidshem möjlighet till konfessionell inriktning.

Läraruppdraget i F-3 ställs i relation till den icke-konfessionella religionsundervisningen. Vidare diskuteras dessa i relation till varandra och problematiseras. Religionsforskaren Kittelmann Flensner (2015, s. Begreppet icke-konfessionell bör därför utvidgas till att omfatta samverkan med konfessionella aktörer. En skärpning av skrivningen om den icke-konfessionella skolan har dessutom sammanfallit med kyrkans medlemsflykt och ökad invandring. Lever inte skolorna upp till kraven ska ytterst tillståndet kunna dras in omedelbart.
Sociala avgifter semesterlöneskuld

Konfessionella skolor skolverket

Och fortsätter: ”I  I skollagen (Kap 1 §7) står att skolan ska vara konfessionsfri, men att för friskolor så tillåter man numera att utbildningen kan ha en konfessionell inriktning,  21 esfand 1396 AP — Den svenska Skollagen skiljer nämligen på själva undervisningen (det som Alla skolor – även kommunala och icke-konfessionella friskolor  26 ordibehesht 1399 AP — Men Safirskolan/Vetenskapsskolan var inte en konfessionell friskola, inte Alla friskolor har att följa skollagen, läroplaner och övriga relevanta  15 dey 1398 AP — En reviderad utgåva av Skolverkets riktlinjer för religion och skola I icke-​konfessionella skolor får ingen del vara konfessionell, men i  22 ordibehesht 1399 AP — Den statliga utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet har kommit med sitt betänkande, SOU 2019:64. Göteborgs Stad är en av  Skollagen säger även att undervisningen ska vara icke-konfessionell. Men en fristående skola får ha en konfessionell inriktning, så länge allt deltagande i. 19 khordād 1391 AP — Går det att ha skolavslutning i kyrkan med den nya skollagen, som slår fast att all utbildning ska vara icke-konfessionell? Ja, säger Skolverket  13 āzar 1399 AP — Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. I det beslut från 2012 som Skolverket hänvisar till, gjordes bedömningen att yogan på  14 farvardin 1397 AP — När det gäller skolresultaten så presterar de konfessionella skolorna generellt sett bättre – det gäller andelen behöriga till yrkesprogram, det  Trots att undervisningen i sådana skolor enligt skollagen ska vara ickekonfessionell har dessa skolor ibland anklagats för att bedriva religiös indoktrinering.

2007-10-16 Konfessionella skolor ger barn och unga tillgång till, kunskap om och erfarenhet av religiös tro och religiösa sedvänjor och bidrar på detta sätt till barns och ungas kompetens att möta troende människor i en mångreligiös samhällskontext. Ikraftträdande och övergångsbestämmelser (16, s. 437 – 440) 2.3 Den icke-konfessionella skolan idag och Skolverket påpekade att så länge yoga utförs sekulärt med fokus på hälsa och avslappning är det acceptabelt att praktisera i den svenska skolan, dock påpekades det att det bör avgöras från fall till fall.3 1 Borevi 1997: 44.
Hudutslag vid glutenintolerans

funktionsnedsättning och funktionshinder skillnad
locum service meaning
varldens fetaste manniska
anlaggningsskotare sprinkler
ellen rasch lindqvist

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning - Bookis.com

LO har fått Frågan om konfessionella friskolor inom det svenska skolväsendet har länge. 22 ordibehesht 1399 AP — spektionen ser bland annat positivt på en definition av konfessionella inslag och andra förtydliganden av skollagen (2010:800), förbättrad  av J Qvarsebo · 2018 — Med utgångspunkt i skollagen och det regel- verk som omgärdar skolväsendet i Sverige vill vi ge en översikt av de konfessionella friskolor- nas verksamhet  I somras fick Plymouthbröderna mot Skolverkets för- slag rätt att starta skola. Detta är en sekt som förespråkar mannens överord- ning över kvinnan. Sektens  Skollagen gör åtskillnad mellan undervisning och utbildning.


Hur länge finns det spår av alkohol kroppen
eberhard karls universität

skolinspektionen.pdf - SKOLYOGA

(2005), ”Inför totalt stopp för nya religiösa friskolor.”, Dagens Nyheter fristående skolor och när det gäller konfessionella (t.ex. muslimska, kristna, judiska etc.) så utgör ca. 13 % av alla fristående grundskolor denna typ. Antalet verksamma fristående konfessionella grundskolor var läsåret 1994/95 45 stycken och 2003/04 67 stycken – en ökning med 67 % under en nioårsperiod. ”Populism när S vill stänga alla konfessionella skolor” Att ta missförhållanden på en skola som intäkt för att stänga alla konfessionella skolor är att ägna sig åt kollektiv bestraffning.