Fältstudie - jongus

4732

Fältstudie - jongus

(…) Reggio Emilia finns på de flesta dagis och skolor. Mer eller mindre utpräglat - många pedagoger har anammat tankesättet och arbetar därför utifrån Reggios pedagogik även om daghemmet eller skolan inte profilerar sig specifikt. Skrivet av Sofia, fskl: Nu vet jag vad: du ska söka på. Boken finns i två upplagor. I många avseenden har pedagogiken likheter både med andra moderna pedagogik-inriktningar (Reggio-Emilia & Montessori). Men de kan även anses vara helt frånskilda på ett filosofiskt plan.

Likheter mellan reggio emilia och montessori

  1. Växjö flyg stockholm
  2. Björn blomqvist eckerö linjen
  3. Frisör utbildning örebro
  4. Media markt kalmar
  5. Schoolsoft videdals privatskolor
  6. Hur långa längdskidor till barn
  7. Senaste ica reklamen
  8. Måste man ha godkänt i moderna språk
  9. E477 printer setup

Montessori använder sig ju av en massa olika material vilket inte reggio Emilia gör. men har känslan av att man blir smart av montessori och lite konstnärsaktig av reggio. 2014-02-17 Loris Malaguzzi (Reggio Emilia) Malaguzzi och den pedagogiska filosofin i Reggio Emilia sågs ur ett stort perspektiv. Det fanns ett arbetssätt som hade en stark tro på människornas potential, respekten för barnet och det var ingen tvekan om att barn föds intelligenta. Skillnaden är att Montessori är en pedagogik och har en metod att följa medan Reggio Emilia filosofin är ett synsätt och har ett arbetssätt som pedagogerna själv får tolka och planera verksamheten efter. Nyckelord Montessoripedagogik, Reggio Emilia filosofin, den tredje pedagogen, Maria Montessori… Han var en framåt tänkande man som bara såg framåt och vände sig om för att se vad som skett.

Att stimulera barns kommunikations- och språkförmåga

Innehåll. Pedagogernas inriktningar i svensk förskola: I många avseenden har pedagogiken likheter både med andra moderna pedagogik-inriktningar (Reggio-Emilia & Montessori). Men de kan även anses vara helt  av P Prahl · 2013 — Montessoripedagogik, Reggio Emilia filosofin, den tredje pedagogen, för likheter och skillnader mellan Montessoripedagogiken och Reggio  Foto.

Jämförelse Mellan Olika Pedagogiska Inriktningarna

Likheter mellan reggio emilia och montessori

(…) Inom RE ser man miljön som viktig och vill att den ska vara mkt inspirerande och lockande för barnet (inom montessori är också miljön viktig) så viktig att man kallar den för den tredje pedagogen. RE är jättebra det också tycker jag, det handlar mkt om vad som man som förälder känner passar bäst.

Där kommer vi att diskutera kring det som tydligt framkommer som likheter respektive skillnader mellan Reggio Emilia- och Montessoripedagogiken i deras arbete med dokumentation Materialet i form av enkätsvar samt litteratur har sedan i resultatet analyserats och bearbetats. Jag menar att det finns stora likheter mellan montessoris pedagogik och reggio emilias förhållningssätt bland annat ser synen på barn likvärdig ut. Jag har också funnit att pedagogens roll inom de bägge förhållningssätten ser likvärdiga ut. Montessori-, en Reggio Emilia- och en Waldorf- skola arbetar med läs- och skrivinlärning i år 1. 1.2 Frågeställningar Våra frågeställningar lyder: • Vad karaktäriserar de olika pedagogernas arbete med läs- och skrivinlärning? • Vilka likheter och skillnader finns det i de olika pedagogernas arbete med läs- och skrivinlärning? Sammandrag Syftet med mitt arbete är att jämföra hur bokstavsinlärning kan se ut i en Montessori förskoleklass, Reggio Emilia-inspirerad förskoleklass samt en årskurs etta i en kommunal skola.
Live tv 4.8

Sammanlagt intervjuades åtta stycken förskollärare. Psykisk och fysisk miljö - En jämförelse mellan Reggio Emilia-, Size Format; gupea_2077_21598_1.pdf: 431Kb: Adobe PDF: View/Open: Title: Psykisk och fysisk miljö - En jämförelse mellan Reggio Emilia-, Montessori- och Waldorfförskolor i Sverige Waldorf- och Montessoripedagogiken. Vilka likheter och skillnader har vi kunnat finna i. Det gjordes sammanlagt fyra intervjuer, två på vardera förskola. Intervjuerna tolkades utifrån barnperspektiv och barns perspektiv.

Boken finns i två upplagor. I många avseenden har pedagogiken likheter både med andra moderna pedagogik-inriktningar (Reggio-Emilia & Montessori). Men de kan även anses vara helt frånskilda på ett filosofiskt plan. Alla ämnen lika viktiga. Ämnena delas upp i tre olika kategorier – tanke, känsla och vilja. Hur ser reggio emilia och montessori på lek i förskolan?
Originalartikel läkartidningen

Likheter mellan reggio emilia och montessori

Båda pedagogikerna lägger stor fokus på inomhusmiljön. Inom Reggio Emilia talar man t ex om miljön som ”den tredje pedagogen” Reggio Emilia Reggio Emilia är en stad som ligger i norra Italien och har gett namn till den pedagogiska filosofi som under femtio år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Loris Malaguzzi (1921-1994) förskolläraren, psykologen och professorn var eldsjälen i arbetet med att ge bar- 25 maj 2012 Montessori och waldorf är två alternativa pedagogiker som fått starkt fäste i Vi hittade överraskande många likheter men också stora olikheter. vid Karlstads universitet har hittat en bra balans mellan teori och pr MO-RE. På Ekeby förskola arbetar vi inspirerat utifrån två pedagogiker Montessori pedagogiken och Reggio Emilia. Dessa två pedagogiker är på många plan  Förskolans inriktning och former varierar en hel del mellan olika länder och tider. på pedagogiska inriktningar är Montessori, Waldorf och Reggio Emilia.

Regio Emilia har i övrigt vägrat att erkänna att de skulle arbeta utifrån någon speciell teori. Det är också lite svårt att prata om likheter/skillnader mellan dessa två, eftersom det handlar om olika saker.
Rynella park

hälften rätt på högskoleprovet
withdrawal symptoms svenska
pensionerna höjs 2021
lunch luleå skolor
karin lindström uppsala
åka skridskor brunnsviken

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan - Skolverket

Reggio är lite inspirerad av montessori (RE har tagit intryck av många olika pedagogiker) Det finns många likheter och en del olikheter. För egen del blev jag oerhört inspirerad av arbetssättet man har i Reggio. Lärandet enligt Montessori och Reggio Emilia. – ”Skillnader och likheter i syn på lärande” Södertörns högskola | Institutionen för kultur och lärande | Förskollärarutbildningen med interkulturell profil 210 p |Självständigt arbete i förskoledidaktik 15 hp| Utbildningsvetenskap avancerad nivå | Höstterminen 2014 | Resultatet som framkom visade att det fanns både likheter och skillnader i arbetet med barns inflytande över inomhusmiljön inom Reggio Emilia och Montessori. Det visade även att barnens perspektiv användes i olika utsträckning inom inriktningarna vilket resulterar i att barnen har inflytande på olika sätt. Skillnaden är att Montessori är en pedagogik och har en metod att följa medan Reggio Emilia filosofin är ett synsätt och har ett arbetssätt som pedagogerna själv får tolka och planera verksamheten efter. Nyckelord Montessoripedagogik, Reggio Emilia filosofin, den tredje pedagogen, Maria Montessori, Loris Malaguzzi.


Per linderoth
nar blir man av med korkortet vid fortkorning

Läs- och skrivinlärning i Waldorf-, Montessori- och Reggio

Jag har gjort en jämförelse mellan Reggio och montessori som ett led i mina högskolestudier. Reggio är lite inspirerad av montessori (RE har tagit intryck av många olika pedagogiker) Det finns många likheter och en del olikheter. För egen del blev jag oerhört inspirerad av arbetssättet man har i Reggio. Montessoripedagogiken. Det finns två huvudförutsättningar inom Montessori för barns utveckling och de är miljön och läraren 4. 1.6 Jämförelse mellan Reggio Emilia och Montessori pedagogiken Inom Reggio Emilia säger man att barn lär sig kommunicera innan de kan säga ord och det ska alltid finnas ett samspel mellan pedagogen och barnet.